Huiswerk

Basiese

  • Elke dag lees.
  • Vrydae diktee, spelling, tafels en kombinasies.
  • Soms praatjies (Mondeling)

Huiswerk in Graad 2 en Graad 3 word nie intensief nagesien nie

  • Slegs gekontroleer..

Huiswerk

  • Inskerping
  • Geleentheid vir vaslegging