Waardes

Ons Kenmare-Kintas weet hoe om hulle beste voetjie voor te sit.

Ons sewe waardes help ons om slim besluite te neem gedurende , pouse, in die klas en oral waar ons met mense te doen kry:

  • Ons leef met respek
  • Ons leef met dissipline
  • Ons leef eerlik
  • Ons verskaf hoop
  • Ons gee om
  • Ons leef gesond
  • Ons leef lojaal