Akademie

Eksamenreëlings en Erkenningsoggende 2014
Leerders sal slegs gedurende die eksamen aanwesig gemerk word indien hulle fisies teenwoordig is. Op dae waarop daar geen vraestelle is nie, mag leerders met skriftelike toestemming tuis studeer, maar sal dan afwesig gemerk word. Op 26 November sal daar ‘n formele afsluiting wees na die eksamenvraestel.
Erkenningsoggende vind soos volg plaas:

 

Datum Tyd Graad & Aktiwiteit Plek
1 Desember (8H00 – 9H30) Graad 4-6  – FOTODAG
(slegs leerders wat genooi is na die erkenningsfunksies)
In die personeelkamer
2 Desember (8h00 vir 8h30) Graad 4 – Erkenning Skoolsaal
3 Desember (8h00 vir 8h30)
(10H00 vir 10h30)
Graad 5 – Erkenning
Prestige toekennings
Skoolsaal
Personeelkamer
4 Desember (8H00 VIR 8H30)
(18H00 VIR 18H30)
Graad 6 – Erkenning
Graad 7 – Erkenning
Skoolsaal
Skoolsaal (Foto’s word tydens die funksie geneem)

 

 

“ Dink na oor julle herkoms: julle is nie gemaak om soos redelose diere te leef nie, maar om kennis en deugsaamheid n a te streef.” Danthe Alighieri.

As akademiese instelling is dit net reg dat akademie by ons skool die hoogste prioriteit sal geniet. Gegrond op Christelike beginsels is die ontwikkeling van die kind in sy geheel vir ons ‘n uitdaging en doelwit.

Met ‘n baie ervare ,toegewyde en entoesiastiese personeel wat altyd op hoogte bly van veranderende vereistes , is ons kinders in veilige hande. Dit is nie vir ons belangrik om “slim” kinders hoërskool toe te stuur nie, maar eerder kinders wat vir hulself kan dink en wat oor enige onderwerp kan redeneer. Ons doelwit dus: gebalanseerde, nuuskierige weetgierige studente.
Ouerbetrokkenheid is baie belangrik aangesien ons in vennootskap met u staan en die gesamentlike doel van die ontwikkeling van u kind se volle potensiaal voor oë het.
Elke kind is uniek – vir ons belangrik – ‘n skepping van God ons Vader.