Musiek

lkm2012

By Laerskool Kenmare poog ons om dit ‘n “Een-stopskool” te maak.  Daarom maak ons ook op Kultuurterrein voorsiening vir leerders wat lief is vir musiek.  Musiek is ‘n belangrike deel van enige kind se ontwikkeling en terwyl ons die kuns  bemeester om ‘n instrument te bespeel, leer ons ook meer omtrent  musiek.  Ons kinders neem jaarliks aan kunswedstryde en eisteddfods deel   en kry ook die geleentheid om in ‘n slagorkes te speel.

Die volgende instrumente word aangeleer:

Blokfluit: 

  • Blokfluitlesse word in groepverband na skool deur Juffrou Wimpie Pawson aangebied vir leerders vanaf Gr 1-7.

Klawerbord- en klavierlesse:

  • Individuele klawerbord- en klavierlesse word na skool aangebied vir leerders Gr 3-7.