Sport

SANESA Interskole Perdry 2013

Chantè Brits:

perd1

 • 1ste         –          Show Jumping – Spoed (Lev 1)                  Jannick Valentino
 • 1ste         –          Show Jumping – Kompetisie (Lev 1)        Jannick Valentino
 • 2de          –          Working Hunter (Lev1)                    Jannick Valentino
 • 3de          –          Working Riding (Lev1)                    Jannick Valentino
 • 3de          –          Equitation (Lev1)                        Silvery Plain
 • 3de          –          Performance Riding (Lev1)                Silvery Plain
 • 5de          –          Dressage Toets 1 (Lev1)                  Silvery Plain

Christy Duvenage:

perd2

 • 1ste       –          Dressage Toets 1 (Lev2)            Jaydee African Dream
 • 1ste       –          Performance Triding (Lev1)         Jaydee African Dream
 • 1ste       –          Dressage Toets 1 (Lev1)             Tonka Storm
 • 5de        –          Dressage Toets 2 (Lev2)             Jaydee African Dream
 • 6de        –          Dressage Toets 2 (Lev1)             Tonka Storm

Dunay Brits:

perd3

 • 3de        –           Dressage Toets 1 (Lev 0)               Baree
 • 6de        –           Dressage Toets 2 (Lev 0)               Baree

Eunice Roets:

perd4

 • Clear Round       –        Show Jumping (Lev 2)    Torqueno Casanova

Julia Retief:

perd5

 • 2de        –         Working Riding (Lev 3)                  Tron
 • 2de        –         Working Hunter (Lev 3)                 Tron

Die rol wat sport op die ontwikkeling van ‘n kind speel, mag nooit onderskat word nie. Nie net leer die kind om sy liggaam en talente te ontwikkel en te respekteer nie, maar hy word ook blootgestel aan gesonde kompetisie en spanwerk .

rugby netbal krieket
Tennis golf atletiek
hokkie landloop skaak