Algemene Inligting

Gedurende die afgelope jare het Kenmare-netbal gegroei en word vir seker gereken as een van die top netbalskole in Gauteng.  Die sukses van ons skool se netbal is grootliks te danke aan gespesialiseerde afrigting, gedissiplineerde dogters en positiewe ouers.  Ons wil graag hierdie status behou en daarom fokus ons op die volgende doelwitte:

DOELWITTE:

  • Om aan elke dogter die geleentheid te gee om aan netbal deel te neem.
  • Om fisies en sosiaal te ontwikkel, sodat spelers ‘n aanwins sal wees vir hulle spanne en skool.
  • Om spelers te ontwikkel,  ongeag van haar individuele vermoëns, haar talente of vaardighede.
  • Om as ‘n netbalspan goeie sportmangees, dissipline en deursettingsvermoë te kweek.
  • Om netbal op so ‘n wyse te bestuur  sodat spelers, afrigters en ouers,  trots sal wees op Kenmare-netbal.
  • Doelgerig te werk om die hoogste prestasie te behaal, sonder om die “wengedagte” of “wen-ten- alle- koste” na te streef.
  • Om kwaliteit netbalafrigting aan te bied, aan die hand van die nuutste afrigtingstegnieke,  deur gereelde afrigtingskursusse en klinieke by te woon.

RESULTATE:
Laerskool Kenmare beskik tans oor 21 netbalspanne.  Vele senior spanne is gereelde liga wenners.  Van ons spanne was ook Noord-Gauteng wenners.  Die 2013 Eerste netbalspan het ‘n eerste plek verower by die SASN-Kampioenskappe.  Hierop is ons besonder trots!!  Baie van ons speelsters word jaarliks gekies vir die Distriks-, en Provinsiale spanne.
FOKUS VIR 2014:
Om voldoende oefentye te verseker om  fiksheid en vaardighede te ontwikkel. Om elke span toe te rus met die beste apparaat, toerusting en geskikte kleredrag. (Die netbalrokkies is tans by Amod beskikbaar teen R499.00.) Ons is geweldig trots op ons netbaldrag. Let ook daarop dat die dogters ‘n swart “ski-pants” onder die rokkie dra.  Slegs wit kouse is toelaatbaar.  Kenmare-netbal skop af op ‘n spoggerige wyse met die unieke rokkies.
BELANGRIKE DATUMS:
Al die netbaldatums is op die webblad sowel as die “D6-Communicator” beskikbaar.  Die datums is onderhewig aan veranderings, maar ons sal u ook vroegtydig in kennis stel van veranderinge.
Dankie vir u as ouers se positiewe ondersteuning en samewerking.
Ons as afrigters en speelsters pak die netbalseisoen met “Durf en Daad” aan.

________________________                                                      _______________________
CHANTAL KRUGER                                                             MARYNA KRIEL

ORGANISEERDER                                                               WARNEMENDE HOOF