Administratiewe Inligting en Personeel

IMG_0603

Iza – Persoonlike Assistent: HOOF

Image2340

Leonie – Ontvangs

20161123081547_00001

Lize – Algemene Navrae en Verryking

Image2333

Jo-Ann – Afrolkamer

Charmaine

Charmaine – Inskrywings

10398994_144111063227_3166609_n

Anneke – Finansies Debiteure

Image2346

Joey – Finansies Krediteure

Ons administratiewe dames is van voor skool tot 14:00 in die middae beskikbaar om u te help met enige algemene navrae.
Afhaal van leerlinge tydens skooltyd

Vir die veiligheid van alle leerlinge moet leerlinge wat gedurende skoolure vir enige rede die terrein moet verlaat, deur ‘n ouer of voog afgehaal word. Indien die ouer of voog iemand anders stuur, moet die persoon ‘n toestemmingsbrief van die ouer toon, sowel as ‘n ID dokument. U word versoek om nie leerlinge by hul klasse te gaan haal nie, maar eerder by die administratiewe kantoor te vra dat hulle die leerling roep oor die interkom stelsel. U kan dan vir die leerling by die kantoor wag. U sal slegs toegelaat word om die terrein met ‘n leerling te verlaat indien u ‘n gestempelde kaartjie kan toon, wat u by die administratiewe kantoor kry wanneer u die leerling uitteken.

Aflewering van items vir leerlinge tydens skooltyd

Indien u enige iets vir ‘n leerling moet aflewer tydens skoolure, word u vriendelik versoek om nie onderwysers en leerlinge in klasse te steur nie, maar dit by die administratiewe kantoor te laat. Die leerling kan dit gedurende pouse daar kom afhaal.
FINANSIES:

SKOOLGELDE 2017

Tydens die begrotingsvergadering gehou op 7 November 2016, is die volgende skoolgelde vir 2017 goedgekeur.

 

Per Leerder Gelde per maand vir 11 maande Totale gelde per jaar oor 11 maande
Gr 1 tot Gr 7 R1275.00 R14025.00
Gr 00 tot Gr R R1765.00 R19415.00

 

Ouers kry 1 maand korting indien onderriggelde in totaal betaal word voor of op 28 Februarie 2017.

Gr 00 – Gr R : R17650.00

Gr 1 – Gr 7 : R12750.00

Ons herinner u dat skoolgelde vooruitbetaalbaar is (vanaf 1 Januarie tot 1 November 2017) Baie ouers verkies derhalwe om hul eerste paaiement reeds nou te betaal sodat hulle volgende paaiement dan eers op 1 Februarie 2017 betaalbaar is.

 

Indien u dit sou verkies, kan u eerste paaiement reeds voor of op einde Desember 2017 betaal.

 

Dankie dat ons weereens hier op u samewerking kan staatmaak.