Subsidie

Voorwaardes vir vrystelling van skoolgeld:

1. VOLLEDIGE VRYSTELLING

  • ‘n Persoon kwalifiseer deur die berekening van die formule of indien die volgende voorwaardes geld:
  • ‘n Persoon wat as ouer optree en verantwoordelikheid aanvaar in ‘n pleegsorghuis, plek van veiligheid of kinderhuis.
  • ‘n Familielid wat na ‘n kind omsien wat wees gelaat is of in pleegsorg geplaas is en geen toelae ontvang nie.
  • ‘n Persoon wat ‘n sosiale toelae ontvang namens ‘n kind.
  • ‘n Kind wat aan die hoof staan van ‘n huishouding.

2. GEDEELTELIKE VRYSTELLING

‘n Persoon kwalifiseer deur berekening van die formule en deur die aantal leerders in die skool.

3.VOORWAARDELIKE VRYSTELLING

Vrystelling deur die Beheerliggaam, toegestaan aan ‘n persoon wat vir gedeeltelike vrystelling kwalifiseer maar wie se persoonlike omstandighede sodanig is dat ook die gedeeltelike gelde nie betaal kan word nie. Die Beheerliggaam stel die voorwaardes vir hierdie vrystelling.

NB: Ouers moet jaarliks aansoek doen om vrystelling en die nodige dokumentasie voorsien.