Belangrike inligting

Ons Knikkies se fooie  vir 2017 is R1765 x 11 maande.

Een maand korting word toegestaan indien die volle bedrag voor of op 28 Februarie 2017 betaal word : R17650.00

Bankbesonderhede : ABSA – Krugersdorp
Tjekrekening
Takkode: 632005
Rekeningnommer: 0109 924 0152
Kontakbesonderhede:

Skakel:(011) 955-1074/1081
Faksnr. (011) 955-1075
Epos adres: burgeryolanda@gmail.com