Knikkies Finasiële inligting

Ons Knikkies se fooie  vir 2018 is R1980 x 11 maande.

Een maand korting word toegestaan indien die volle bedrag
voor of op 28 Februarie 2018 betaal word : R19800.00.00

Bankbesonderhede :
ABSA – Krugersdorp
Tjekrekening
Takkode: 632005
Rekeningnommer: 109 924 0152

Kontakbesonderhede:
Skakel:(011) 955-1074/1081
Faksnr. (011) 955-1075
Epos adres: burgeryolanda@gmail.com

mouse