Finansies

Onderriggeld 2018

Onderriggeld word jaarliks bepaal en is maandeliks vooruitbetaalbaar voor die 7de van elke maand.

Neem asseblief kennis dat vir 2018 u slegs een faktuur vir u kind/kinders se skoolgelde ontvang. Die hele jaar se skoolgelde word dus eenmalig gefaktureer. State sal maandeliks per e-pos gestuur word voor of op die 7de van die betrokke maand.

Die volgende verskyn op u staat:

• Opening balans vanaf 2017 (indien daar ‘n debiet of krediet oorgedra is)
• Een faktuur met die hele jaar se skoolgelde
• Fakture vir toere, veldskool (Gr. 6) ens.
• Korting toegestaan op alle eenmalige betalings

NB : Vir EFT betalings gebruik asseblief rekeningnommer soos op u staat verskyn.
Moet asseblief nie die faktuur nommer of u kind se naam en van gebruik nie.

Enige navrae kan gerig word aan debiteure@kennies.co.za (Me. Anneke Bosman), gebruik die rekeningnommer op alle navrae.

Skoolgelde vir 2018

Gr. 1 – 7 1 leerder 2 leerders
Per Maand R  1 390.00 R  2 780.00
11 maande R15 290.00 R30 580.00
Korting 1 Maand op jaar betaling R  1 390.00 R  2 780.00
10 maande eenmalig R13 900.00 R27 800.00
Knikkies 1 leerder 2 leerders
Per Maand R  1 980.00 R  3 960.00
11 maande R21 780.00 R43 560.00
Korting 1 Maand op Jaar betaling 1 980.00 3 960.00
10 maande eenmalig R19 800.00 R39 600.00

Betalingsmetodes

  • Debietorder word verkies
  • Vorms is beskikbaar by die finansies kantoor
  • Vir EFT-betalings van skoolgeld gebruik asseblief rekeningnommer (familiekode as verwysing)
  • Vir alle ander EFT-betalings, meld waarvoor plus leerder se naam en van, bv. M du Plessis Wildeklawer Toer
  • Kaartfasiliteit by finansies kantoor beskikbaar

Bankbesonderhede

Rekening Laerskool Kenmare
Tipe rek. Tjekrekening
Bank ABSA Key West
Reknr. 01099240152
Takkode 632005