Bybelvasvrae

Afrigter : Elsabe Bell

Aantal leerders wat deelneem : 10

Oefentye : Donderdae

Materiaal wat behandel word :

Bybelboeke –    Judas

                        1 Johannes

                        2 Johannes

                        3 Johannes

                        Jesaja

Super 12

1 Augustus 2018

te Potchefstroom