Kennies

Junior en Senior Koor

Alles in belang en tot voordeel van ons kinders

By die Kennies het ons ‘n pragtige Junior Koor van Graad 1s, 2s en 3s vol jong stralende gesiggies met pragtige stemmetjies. Die kleinmensies leer elke maand nuwe musiek en word met musiekkennis, bewegingskunde en die noodsaaklike koordissipline toegerus as deel van hul koorervaring. Op speelse manier leer en verryk ons die kleingoed in die wonderwêreld van musiek.

Die Senior Koor bestaan uit stemme gekies vanuit die Graad 4 tot Graad 7 groepe. Die kinders is toegewyd en ernstig oor hul musiek. Die koorlede word bekendgestel aan musiekverryking, beweging, notekennis, bladlees en dies meer. Ons bied elke kwartaal ‘n werkswinkel aan met ‘n kundige uit die musiek-en-koorwêreld om te help met verdere verryking en afronding vir kunswedstryde en koorfeeste.

Oudisies vind reeds aan die begin van die vierde kwartaal plaas en daarom moedig ons die kinders aan om te kom deelneem. Oefeninge skop gevolglik lekker vroeg af in die Nuwe Jaar.

Die kore neem elke jaar deel aan kunswedstryde en kompetisies asook koorfeeste aangebied deur buurskole.

Ons streef daarna om ‘n huis vir ons musikale Kennie maats te skep en hulle met ‘n geïntegreerde koor-en-musiek ervaring te verryk.

ORGANISEERDERS:

KOORLEIER:
ME. CECILE DOUBELL-FOURIE

BEGELEIDSTER:
ME. DANIELA PRETORIUS

KOÖRDINEERDERS:
ME. NICOLETTE KRUGER EN ME. JUANIE SMITH

OPTREDES:
RAK KUNSWEDSTRYD
RACA KUNSWEDSTRYD
KULTUURFEES
MORIA OUETEHUIS
MÔREGLANS OUETEHUIS
KOORFEESTE

OEFENTYE:
JUNIOR KOOR GR. 1-3 MAANDAE: 13:15 TOT 14:15

SENIOR KOOR GR. 4-7 WOENSDAE: 14:15 TOT 16:15