HOKKIE

Hokkie is een van die sportsoorte wat die laastevierjaarongelooflikbaiegroeigetoon het in onsomgewing.

Dit is dusvirons as laerskoolbaiebelangrikomsekertemaakdatonsbelê in onskinders se vaardighede. Onskweek ‘n positiewesportsmangeesen leer hulle om as ‘n span saamtewerk om ten eindedoelwittetebereik.

Die leerdersgenietditvreeslikbaie om hokkietespeel. Onsstuurgraagonsspelerenafrigters op toeresodathulle die nuutstevaardighedekanaanleeren die geleentheid het om hulhokkiekennisopteskerp.

Laerskool Kenmare spog met vierdogtersspanneendrieseunsspanne wat deelneemaan die D2 liga. Onslewerookelkejaarspelers wat opgeneem word in die D2 span asook die Suid-Gautengspan. In 2017 het onsalgeheel ‘n 4de plekuit 17 skole in die Super 12 reeks behaal.