Mini Netbal

Mini-Netbal is een van die hoogtepunte wat vir die Grondslag fase dogters aan gebied word. Gedurende die eerste Kwartaal begin ons met Mini-Netbal oefeninge by Laerskool Kenmare. Die opgewondenheid is groot en die dogters neem vir die eerste paar weke almal deel aan vaardighede voor ons die wedstyde begin.

Gedurende die tweede kwartaal neem ons deel aan die verpligte Mini-Netbal “festivals” soos deur die Distrik gereël. Dit beteken dus die dogters speel in ‘n span waar in die posisies geroteer word. Daar word deel geneem aan vriendskaplike toernooie en die klem word geplaas op genot en deelname. Die dogters maak hier sommer lekker maats en geniet hierdie span sport terdeë

Saam is ons ‘n Kennie wen span!!